Inscripcions escola de dansa - Espai Dansa LLeida

Inscripcions escola de dansa – Espai Dansa lleida

Informació sobre les inscripcions Escola de Dansa – Espai Dansa Lleida (última data actualització: 14 de Setembre 2015)

Els alumnes que no han abonat la matricula d’aquest curs 15-16 han de fer-ho durant el mes de setembre.

Inscripcions

Podeu fer la inscripció seguint els següents passos.

Pas 1: Consultar horaris

 Horaris  – Arxiu  ACTUALITZAT curs 2015/16.

Pas 2: Omplir la inscripció

Teniu a la vostra disposició la fulla d’inscripció perquè el pugueu omplir amb les vostres dades. Us demanarem les dades personals, una fotografia tipo carnet i el número de compte corrent per fer el pagament.

Si sou antics alumnes només caldrà que ompliu les dades en cas que calgués actualitzar-ne alguna (exemple: telèfons, nºde compte, classe o classes,…) i procedir al pagament.

Els alumnes nous, han d’omplir la circular de normes que trobareu a continuació junt amb el full d’inscripció i tornar-la juntament amb una fotografia de carnet al despatx de l’Escola.

  Descarregar el full d’inscripció 

Pas 3: Matriculació

La matriculació s’haurà de fer de forma presencial a les nostres instal·lacions.

Preguntes freqüents

Vestuari necessari

Tots els mallots i jaquetes de l’uniforme aniran brodats amb l’anagrama de l’escola. Tot el vestuari, ( mallots , jaquetes, mitges  sabatilles, bossa de dansa, sudadera del 50 aniversari)  es pot comprar al despatx de l’escola.

Quotes

Tots els pagaments de les bimensualitats que s’efectuïn mitjançant entitat bancària o en efectiu,  es faran per avançat entre el dia 1 i el 10 dels següents mesos:

Del 20 al 25 de SETEMBRE; 1ª  quota (½ setembre i octubre)
Del 1 al 10 de NOVEMBRE; 2ª quota (novembre i desembre)
Del 1 al 10 de GENER; 3ª quota (gener i febrer)
Del 1 al 10 de MARÇ; 4ª quota (març i abril)
Del 1 al 10 de MAIG ;5ª quota (maig i juny)
Del 1 al 10 de JULIOL; 6ª quota (matricula curs vinent). En cas de no voler o no poder continuar s’ha de avisar a l’Escola abans del 20 de Juny.

Absències

Les classes que els alumnes perdin per falta d’assistència justificada son recuperables, però no es descomptaran de la quota bimensual.

Devolucions

Els rebuts retornats generen unes despeses a càrrec del titular. La matrícula i les bimensualitats  no es retornarà sota cap concepte.

Baixes

Si un alumne es donés de baixa haurà de comunicar-ho amb 15 dies d’antelació a secretaria, altrament haurà de fer efectiu el rebut del mes corresponent.

Normes i política de funcionament
Horari d’oficina

Estem sempre disponibles de 9.00h a 21.00h.

També estem disponibles al  telèfon 973 28 16 28, per email a espaidansa@hotmail.com i via el formulari web de contacte.

© 2012. TOTS ELS DRETS RESERVATS. Fotografia i vídeo David Garsaball. / Web feta per Gecofor. Up