Associacions professionals de dansa a Lleida i a Catalunya

Sabies que si per causa major es suspèn una representació, els ballarins/ines tenen dret a cobrar com a mínim part de la retribució pactada?

Sabies que un ballarí/na té dret a gaudir de dies de vacances o a rebre compensació econòmica equivalent?

Sabies que existeix un pacte laboral de dansa?

Aquestes i moltes altres qüestions que ens preocupen a molts ballarins i ballarines són les que resol la APdC, l’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya.

A Lleida també, l’Associació de Centres Privats de Dansa de les Terres de Lleida.

Que fan les associacions professionals de dansa?

Les associacions professionals de dansa son associacions de caràcter sindical i sense afany de lucre amb l’objectiu d’agrupar els professionals de la dansa a Catalunya.

L’APdC va ser creada l’any 1987.

L’Associació de Centres Privats de Dansa de les Terres de Lleida va ser creada l’any 2011 (amb el suport de l’APdC)

A l’APdC hi formen part ballarins, coreògrafs, pedagogs, especialistes en salut i dansa,productors i gestors culturals de dansa, mànagers de companyies i qualsevol professional que té una activitat relacionada amb la dansa.

A l’Associació de Centres Privats de Dansa de les Terres de Lleida hi formen part 9 centres de dansa de Lleida.

En general, treballen per cohesionar el sector i vetllar per l’interès general de tots els professionals que ens dediquem a la dansa. I vetllar per la qualitat de la formació.

Lluiten per millorar les condicions laborals i treballen per donar prestigi al sector.

Un acte destacat és l’organització del Dia Internacional de la Dansa.

Per què fer-se soci/a?

Colectivament contribuiràs a que el sector de la dansa sigui més cohesionat i fort. Afavorint-nos a tos.

Però també hi trobaràs assessorament, formació, facilitats laborals, una pòlissa de salut i descomptes.

En el cas de l’ApdC pots fer-ho en aquest enllaç dansacat.org.

Benvolguts ballarins i ballarines,

No dubteu en associar-vos!