Espai Dansa: escola de dansa a Lleida

ESPAI DANSA és l’escola de dansa a Lleida que neix l’any 1961 de la mà de la ballarina Lleidatana Mercé Mor. Tenim més de 50 anys d’experiència, oferim sales i espais amplis als nostres alumnes, i impartim cursos de Dansa Moderna, Dansa clàssica, Dansa contemporànea, iniciació a la dansa, pilates i cursos preparatius per als examens de la RAD.

En la nostra Escola trobaran un ambient  adequat i agradable on els alumnes  poden desenvolupar les capacitats emotives, sensorials, intel•lectuals i artístiques.

L’Escola, en l’ensenyança de la dansa vol contribuir a desenvolupar en el nostres alumnes les següents capacitats:

En primer lloc, dotar des del inici de la formació, un treball tècnic amb qualitat  i proporcionar un desenvolupament de la sensibilitat motriu per l’obtenció d’una bona qualitat de moviment. En segon lloc pretenem afavorir el desenvolupament de la percepció interna de la pròpia relaxació i dels indispensables esforços musculars que requereix la dansa.

L’ensenyança es rigorosa i els cossos s’ensinistren fins assolir la gracia el refinament i l’expressivitat, encara que la disciplina està sàviament combinada amb la diversió i la tolerància. Al mateix  temps que la tècnica, l’alumne aprendrà l’estil, la interpretació i la terminologia pròpia del llenguatge de la dansa. Valorarà el silenci i la disciplina com a elements indispensables pel desenvolupament de la concentració i l’expressivitat. I aprendrà la importància  de la dansa com a llenguatge artístic i mitjà d’expressió cultural.

Finalment pretenem amb aquests estudis, no sols una sòlida formació referent al coneixement de la tècnica i el desenvolupament corporal, sinó també a tot el que concerneix  al coneixement per part de l’alumne de tots aquells aspectes inherents a la dansa com a fenomen tan històric-cultural, com estètic o psicològic.

Els hi agraïm la seva confiança i esperem que la nostra tasca de formació envers els seus fills/es sigui profitosa per tots vostès.

La Direcció.
Maite Abardía i Rosa Mª Sánchez